MONUDET®

 

Cílem edičního projektu je především vydávat exaktně přesnou dokumentaci forem architektonických článků historických staveb. Smyslem tohoto záměru je vytvořit prostor pro publikaci dokumentace v dostatečně velkém měřítku, aby bylo možné její další srovnávací a analytické studium. Při běžných způsobech zveřejnění v rámci odborných článků jsou tyto charakteristické detaily otiskovány ve velmi drobných rozměrech, navíc vždy v jiném zmenšení, takže jejich další využití je značně problematické.

Edice je koncipována jako sled samostatných listů nebo útlých sešitů formátu A4, obsahujících podrobnou dokumentaci jednotlivých architektonických prvků. Většinou se jedná o nákresy v měřítkách 1:1, 1:2 a 1:4. Zvolená forma zaručuje, že dokumentace bude reprodukována natolik přesně a podrobně, že bude možné její další studium či geometrická analýza. Snahou je, aby edice umožňovala operativní výměnu odborně relevantních informací, ale současně také přispívala k lepšímu pochopení souvislostí památek i k poznání významu drobných rozdílů mezi nimi. Specifické hodnoty architektonických detailů bývají dosud opomíjeny i v praxi ochrany památek.

Jednotlivé listy postupně mohou vytvořit základ pro rozsáhlý korpus, ale také pro regionálně, slohově či typologicky zaměřené výběry.

Naší snahou je získat jak Vaše připomínky ke zvolenému pojetí, tak spoluautory z Vašich řad, a samozřejmě také odběratele publikovaných listů, neboť jejich zájem je základní podmínkou budoucnosti edice.

Uvítáme též sponzory, jejichž jméno rádi uvedeme na vydaných listech.

 

Věříme, že Vás tento ediční záměr zaujme. Prosíme Vás proto, abyste nás kontaktovali:

telefonicky na čísle 723065857

e-mailem na adrese monudet@seznam.cz

 

 

Základní informace Vám poskytne také stránka http://sweb.cz/monudet//index.htm.

Zde bude zejména uveden aktualizovaný přehled dostupných výtisků a archivních podkladů, které bude možné samostatně odebírat. Rovněž zde budou uvedeny aktuální podmínky pro objednání.

Zatím Vám tyto informace poskytneme na požádání e-mailem.