MONUDET – odkazy

na hlavní stránku

090817

další četné odkazy na MON.NET

 

aktuality geodézie

http://www.zememeric.cz/ - internetový časopis 031125

http://www.geoinformace.cz/index.php  - časopis 040324

 

 

obecné,

soubory odkazů

ICOMOS - centrum pro dokumentaci  -- 040109

www.bauforscher.de/Links.htm - „podium“ pro SHP

http://www.vc.ehu.es/gorfigliano/ARCHIVOS/EnlacesAA.htm  - obsáhlý soubor odkazů v oblasti výzkumu architektury – 040311

http://www.online-archaeology.co.uk/Default.aspx  050629

 

 

 

 

 

stavebně-historické průzkumy

Sdružení pro stavebně historický průzkum

Jan Pešta

Jan Eliáš  - 040322

http://www.kloiber.cz/  Krovy 080715

http://www.bauforscher.de/

Jednota zemských památkářů ve Spolkové republice Německo – pracovní skupina SHP

www.koldewey-gesellschaft.de – společnost pro SHP

http://www.arch.uni-karlsruhe.de/ifb/  - institut pro dějiny staveb univerzity v Karlsruhe

http://ab-ntcl245.ab.hs-anhalt.de/fh_dessau/profs/bauforschung/public_html/home/index.html  několik podrobně prezentovaných akcí 050627

http://www.bauforschung.com/  050627

http://www.fitzekpancini.de/  050627

http://www.burgenforschung-zeune.de/  050627

http://iprod.fh-mainz.de/  060530

http://www.kriewitz.de/  050728

http://www.montgelasbauforschung.de/index.html  Řezno 070301

http://www.bauforschung-wieser.de/  080207

 

 

SHP – metody

Definice http://de.wikipedia.org/wiki/Bauforschung  080207

http://www.bldam.brandenburg.de/sixcms/media.php/1566/GrauesHeft.pdf  - metodika Braniborsko 061127

http://extranet.getty.edu/gci/recordim/index.html  - pracovní skupina pro správu dat

Formulář pro odběr dd vzorků v Bavorsku; pokyny

http://www.environmonument.com/viguidhd.htm  standardy 050714

Stručně o metodě – text pro studující v Hildesheimu (pdf)– stupně přesnosti, náklady  060529

 

SHP – cizina

http://www.bouwhistorie.nl/  - Holandsko 060606

 

archeologické výzkumy

http://web.quick.cz/jira.geo/; http://geo-cz.com/online/ 

archeologie – http://www.bellnet.de/suchen/bildung/science/archae.htm

http://www.mittelalterarchaeologie.de/index.htm

http://www.dgamn.de/  Německá společnost pro archeologii středověku a novověku  040809

http://www.univie.ac.at/Luftbildarchiv/  - 040311

Směrnice pro dokumentaci archeologických výzkumů v Bavorsku

Využití moderních metod dokumentace a správy dat  050629

The Centre for Archaeological Fieldwork Website  070412

 

restaurátorské průzkumy

http://www.pons-asini.de/home.html  - 050511

 

měřická dokumentace – metody

http://web.quick.cz/jira.geo/

http://www.archlsa.de/archeoscan/index.htm  040607

http://www.archlsa.de/archeotypie/einfuehrung.htm  040607

Moderní metody dokumentace a správy dat (age, ara)  050629

http://www.aais.org.uk/index.asp  Asociace archeologických dokumentátorů 051207

 

 

fotogrammetrie

http://cipa.icomos.org/  040519

Společnost pro fmi a dálkový průzkum  040519

http://photogeo.insa-strasbourg.fr/isprsV2.html  ISPRS, Cultural Heritage Documentation 080225

3x3 pravidla pro jednoduchou fotogrammetrickou dokumentaci architektury.  (Jindřich Hodač - ČVUT)  - 040623

http://www.photomodeler.com/index.html  050701

http://www.ipf.tuwien.ac.at/  Technická univerzita ve Vídni 050719

http://www.photogrammetry.ethz.ch/  070525

 

fotoměřické snímky – fotografie pro dokumentaci

Minimum dle English Heritage - část 1 (pdf), část 2 (pdf), případně vyhledat pomocí: "Non-metric Photographic Documentation" 050524

 

měřická dokumentace – firmy

http://www.eurogv.cz/  - geodetická firma v Praze 040519

http://www.zkz.cz/  080225

http://www.aerodata.cz/cz/index.html  snímkování pomocí RC letounů a vrtulníků // 040621

http://www.kubit.de/  040607

http://www.labor-koehler.de/  – nedestruktivní metody kcí 031212

http://www.artgp.com/ Francie – 3D scanování, dokumentace, statika // 031023

http://www.archaeoptics.co.uk/index.html Británie, měřické činnosti v archeologii // 031023

http://www.linsinger.at/  (dne 16.8.2004 je stránka ještě ve výstavbě)

http://www.divide-by-zero.com/  050413

http://www.masswerke.de/home.html  050413

http://www.hinzundfranz.de/  050413

http://www.theocad.de/  SW 050623

http://www.elcovision.com/  fme, SW 050623

http://www.architektur-vermessung.de/  070717

http://www.christofori.de/  080715

 

 

přístroje

http://www.dolmazon.de

http://www.tmvss.cz/  - termovize, lasery 050228

http://www.rollei.de/produkte/index_metric.html  050623

 

 

3D scanning

http://archive.cyark.org/  090817

http://www.i3mainz.fh-mainz.de/  - 3D scanování na univerzitě v Mohuči

http://www.gefos.cz/cz/indexl.php - Leica // 031023

http://www.geodispraha.cz/www/ - prodej 3D scanů Riegl 031125

http://www.riegl.com/index.htm - 3D scannery a měřicí přístroje Riegl 031125

http://www.minolta-3d.com/index-de.html - 3D scany Minolta // 031023

http://www.steinbichler.de/de/main/t_scan.htm  - blízký ruční profilér // 060529

http://www.callidus.de/index.html  - 040406

http://www.octocom.de  - 040406

http://www.topscan.de/index.php  040802

http://www.duwe-3d.de/  040802

http://www.stonehengelaserscan.org/

http://www.archaeoptics.co.uk/

http://www.3dlasermapping.com/architect.htm

http://www.arctron.de/index.php 031114

http://www.callidus.de/rahm_dt.htm 031114 3D scannery

http://www.octocom.de/index.html  -- 031114

http://www.trimble.com/3dlaserscanners.shtml  -- 031212

http://www.faro.com/  050808

http://graphics.stanford.edu/software/scanview/  - 040315

http://graphics.stanford.edu/projects/mich/  - 040315

http://iit-iti.nrc-cnrc.gc.ca/about-sujet/vit-tiv_e.html  Visual Virtual Technology – Canada – 040623

http://www.optech.on.ca/  040802

http://www.pointools.com/  SW  050428

http://www.ceg.ncl.ac.uk/heritage3d/index.htm  050428

http://www.photogrammetry.ethz.ch/  070525

http://www.3dlasermapping.com/en/index.htm  070626

 

 

geodézie

http://www.kgk.cz/  Komora geodetů a kartografů 040810

 

 

geodetické přístroje

http://www.geusware.cz/inshop/  prodej 040524

http://www.sokkia.cz  - 040419

 

 

GIS, GPS

http://www.esri.com/index.html  - 040310

 

 

mapy

http://oldmaps.geolab.cz/  050708

http://historickemapy.cuzk.cz/  (stabil. kat.) 061220

http://mapy.opevneni.cz  (ČSR 1:75000) 051206

Barevné ortofoto ČR

Atlas krajiny České republiky  ??

http://www.timemap.net/  050629

http://www.hgis-germany.de/  060504

http://www.jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/eng/Links.html  Izrael aj. 070130

 

 

CAD

CAD  041007

 

 

soupisy památek – metody, standardy

Object ID

CIDOC - popisný model (ICOM) – 041216

http://icom.museum/afridoc/light/html_gb/normes/sh/sh2.html  - standardní model popisu ICOM

Standard GETTY

CIDOC – archeologické předměty

Cataloguing Cultural Objects  050520

Model popisu muzeálního předmětu .pdf. NKP - 050330

Projekt digitalizace sbírek  (zřejmě nepokračuje)

http://www.landesdenkmalamt-bw.de/service/kleindenkmal-broschure.pdf  - instruktážní brožura k soupisu drobných památek v Bádensku-Württembersku; http://www.landesdenkmalamt-bw.de/projekt/kleindenkmal/index.php  - souhrnná informace k projektu - 040817

http://www.artefact.at/index.htm

http://www.cidoc.icom.org//guide/guide.htm

Itálie - standardy pro inventarizaci památek

http://www.english-heritage.org.uk/midas  standardy a prostorová identifikace v Británii – 050330

http://www.cr.nps.gov/museum/publications/handbook.html  americká příručka, včetně obsáhlých pokynů pro katalogizaci 050524

Umělecko historický průzkum hřbitovů a pohřebišť  - SOPVČ; s. 1, 2, 3 - pdf. Publikováno in: Společnost ochránců památek ve východních Čechách. Zpravodaj, roč. 15, 2005, č. 2.

Několik dalších... MONUDAT

http://www.ibid.ch/info/objekt/oracle_partner/oracle_partner.htm  databáze pro evidenci a inventarizaci ve Švýcarsku 050627

http://www.nmrreview.org/  dce památek v Anglii 050711

http://www.stadtfuehrung-herford.de/downloads/spurdsteine_10tipps.pdf  orientační nástin metody dce kamenických značek 090727

 

 

soupisy památek – katalogy

Plzeňský kraj

http://www.messbildstelle.de/

historické krovy

http://hrady.dejiny.cz

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/  Broumovsko 060519

Sluneční hodiny v ČR a na Slovensku

http://lfgm.fsv.cvut.cz/photopa2003   Projekt - jednoduché metody fotogrammetrické dokumentace památkových objektů - PhotoPa (databáze památek)

http://www.ubi-erat-lupa.org/  - katalog kamenných římských památek v Rakousku a sousedních zemích – 040816

http://www.ubi-erat-lupa.austrogate.at/corpusRFEB/public/search_select.php  - katalog římských nálezů v Barbaricu 070416

http://www.phil.uni-erlangen.de/~p1altar/photo_html/architektur/kapitell/ebene3.html  - katalog antických sloupových a pilířových hlavic – 041217

http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/nouvers.htm  - soupis památek ve Francii – 040817

http://www.culture.gouv.fr/documentation/trvt/accueil.html  - souhrnná databáze památek ve Francii – 041001

Francie - databáze muzejních sbírek

Francie – mapa

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/extranet/  seznamy památek 050518

http://www.burgenseite.com/  - několik obrazových katalogů architektonických článků, typů zdiva atd. – 041217

Die Dorfkirche von Tribohm - obsáhlá dokumentace průzkumu

http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/nouvers.htm  - soupis památek - 040817

http://www.stonemarks.org/  - kamenické značky

http://www.vitra.org/index.php  - sklomalby

http://www2.hu-berlin.de/sachkultur/pz/wallfahrt.html  - pouti, poutní odznaky (střední Německo a okolí)

Vojenská pietní místa  060724

http://www.pametnidesky.estranky.cz/  060724

http://www.claustro.com/

http://www.nrw-architekturdatenbank.uni-dortmund.de/  - stavby 50.-60. let 20. století v Severním Porýní – Westfálsku  050518

http://www.petit-patrimoine.com/  050518

http://www.ar.fh-koeln.de/projekte/archf/index.html  Architekturführer Köln 050518

http://www.coflein.gov.uk/  Wales 050623

http://denkxweb.denkmalpflege-hessen.de/  Hessensko 050630

http://home.bawue.de/~wmwerner/denkmal/stuttgart-denkmallisten.html  Stuttgart 050719

http://www.ub.tu-berlin.de/architekturmuseum/  - muzeum architektury v Berlíně 070608

http://www.imareal.oeaw.ac.at/  ikonografie, agé nálezy (Křemže) 050704

http://www.ebidat.de/ebidat.html  DBIhrady v Německou, Rakousku, Uhrách... 050822

technické stavební památky  051013

http://www.learn.columbia.edu/bourbonnais/  románské kostely v Burgundsku 051027

http://jneubauer.wz.cz/zapcest/  drobné památky Broumovska 051207

http://www.findsdatabase.org.uk/  archeologické nálezy v Anglii 051207

http://pom.bbaw.de/cvma/  sklomalby – Halberstadt, Werben 070828

 

prvky – lapidária

http://formaurbis.stanford.edu/docs/FURdb.html  Forma Urbis Romae 050815

English Heritage - databáze lapidárií

Soupis antických prvků všeho druhu ve Velké Británii

http://www.cvaonline.org/cva/ProjectPages/CVA1.htm  Corpus Vasorum Antiquarum 051110

Williamsburská rezoluce o architektonických fragmentech

 

 

jednotlivé památky

http://bauwesen.fh-bielefeld.de/aktuelles/projekte/dom/dom.htm 031106

http://torre.duomo.pisa.it/  - šikmá věž v Pise – 040312

http://www.gen-eng.florence.it/starimost/00_main/main.htm  dokumentace opravy mostu v Mostaru 040504

http://elib.uni-bamberg.de/volltexte/2002/7/textbd.pdf  Řezno – ochozy a schodiště 040607

Ilustrace: http://elib.uni-bamberg.de/volltexte/2002/7/Bb01.pdf, http://elib.uni-bamberg.de/volltexte/2002/7/Bb03.pdf.

http://elib.uni-bamberg.de/volltexte/2002/7/Bb02ET.pdf - skvěle podrobný rozbor Oslí věže.

http://ab-ntcl245.ab.hs-anhalt.de/fh_dessau/profs/bauforschung/public_html/home/index.html  několik podrobně prezentovaných akcí 050627

 

 

stavební huti

http://www.muellerscience.com/Pages/VorgeschichtederBauhuetten_page2.htm  040607

http://www.stonemarks.org/  - kamenické značky

http://www.sandsteinmuseum.de/content/index.asp  090727

 

 

metody průzkumu

Směrnice pro provádění dokumentace archeologických výzkumů v Bavorsku (včetně formulářů). 040817

Standardy a směrnice pro dokumentaci historických staveb v USA  040915 (Soubor odkazů na publikované standardy.)

Metodika SHP - USA  040915

Metodika pro vyměřování historických staveb - USA.  040915

ICOMOS - principy zkoumání památek.  040915

http://www.rcahms.gov.uk/RCAHMS_surveyandrecordingpolicy_2004.doc  Metodika SHP – Velká Británie.  041011

http://www.sleutelstuk-leiden.nl/richtlijnen.pdf  metodika Holandsko 070301

 

správa dat

archive.it  041130

http://www.citem.cz/index.html  050721

 

 

vysoké školy

http://lfgm.fsv.cvut.cz  Laboratoř fotogrammetrie při Katedře mapování a kartografie, Fakulta stavební ČVUT v Praze

http://lfgm.fsv.cvut.cz/~hodac/ - ČVUT – Jindřich Hodač

http://lfgm.fsv.cvut.cz/photopa2003   Projekt - jednoduché metody fotogrammetrické dokumentace památkových objektů - PhotoPa (databáze památek)

http://www.staff.uni-marburg.de/~altwasse/ibd.html  Das Freie Institut für Bauforschung und Dokumentation e.V. – Marburg – 040809

http://www.staff.uni-marburg.de/~altwasse/inhalt.html  Elmar Altwasser - 040809

http://www.uni-bamberg.de/~ba5bb1/index.html  040716

http://www.uni-bamberg.de/~ba5am1/aktuell.htm  040809

http://www.fh-nb.de/biw/caston/home.html  Neubrandenburg, prof. Caston 040916

http://www.fh-mainz.de/fr_architektur/personen/haedler/  Mohuč, prof. Hädler 040916

http://iprod.fh-mainz.de/  060530

http://www.arch.uni-karlsruhe.de/ifb/  - institut pro dějiny staveb univerzity v Karlsruhe

www.bau.hs-wismar.de/Braun/ - vysoká škola Wismar

http://www.baukunst.tuwien.ac.at/site/index.php  Vídeň – architektura a průzkumy staveb 050623

http://www.ruhr-uni-bochum.de/geodaesie/  - geodézie ve stavitelství 050413

http://www.arch.tu-dresden.de/ibad/  - Drážďany 050511

http://www.tu-cottbus.de/IBK/bg/index.html  Chotěbuz 050728

http://infar.architektur.uni-weimar.de/infar/deu/forschung/index.html  geodézie, informační systémy 050523

http://www.ipf.tuwien.ac.at/  Technická univerzita ve Vídni - FME 050719

http://www.igt-arch.uni-hannover.de/denk-mal/  Hannover 050624

http://ab-ntcl245.ab.hs-anhalt.de/fh_dessau/profs/bauforschung/public_html/home/index.html  několik podrobně prezentovaných akcí 050627

http://www.id.arch.ethz.ch/  Zürich 050728

http://www.baugeschichte.rwth-aachen.de/  Cáchy 050728

 

http://www.photogrammetry.ethz.ch/  070525

 

http://iit.nrc-cnrc.gc.ca/personnel/beraldin_angelo-print_e.html  070525

 

 

osobnosti

http://lfgm.fsv.cvut.cz/~hodac/ - ČVUT – Jindřich Hodač

http://www.fh-nb.de/biw/caston/home.html  Neubrandenburg, prof. Caston 040916

http://www.fh-mainz.de/fr_architektur/personen/haedler/  Mohuč, prof. Hädler 040916

http://baugeschichte.a.tu-berlin.de/hbf-msd/MSD_MA/hbf-msd_MA_DS.html,  http://baugeschichte.a.tu-berlin.de/hbf-msd/  Dorothée Sack  040716

http://www.backsteinbau.de/  Dirk Schumann  041011

http://www.geocities.com/Athens/3467/WS1.html  Wolfgang Schöller  040716

http://www.uni-bamberg.de/%7eba5dp1/home.html  Achim Hubel  040716

http://www.uni-bamberg.de/~ba5dp1/Dissertationen.html  disertace u prof. Hubela  041011

http://www.baukunst.tuwien.ac.at/ebk/index.html  Vídeň – prof. Marina Döring-Williams 050623

http://tizian.khi.uni-heidelberg.de/mitarbeiter/dozenten/untermann.htm  Matthias Untermann 050619

 

 

publikace

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/extranet/revue/index.html  - Francie – revue In Situ - 040817

http://www.isprs.org/istanbul2004/comm5/  - Příspěvky z 20. kongresu ISPRS v Istanbulu, 12.-23.7.2004. Fotogrammetrie, 3D scanování, geodézie v památkové péči.

http://www.fig.net/pub/athens/programme.htm  - Příspěvky z geodetické konference v Athénách, 22.-27.5.2004

http://architektur-informatik.scix.net/data/works/att/e68e.content.06164.pdf  využití metod vyměřování s počítačovou podporou (diplomka z r. 2002) 050624

http://www.dombauwien.at/dombau/pdf/der_dom_Zeitung/derDom_200304_web.pdf  systém správy dat stavby dómu ve Vídni 050719

http://de.geocities.com/rudolf_koch2003/publikationen.htm  Rakousko – zejména středověká ara 050719

http://de.geocities.com/bauformen/Index.htm  středověká ara a agévy v Rakousku 050719

http://de.geocities.com/studiolo_2000/index.htm  050719

http://de.geocities.com/studiolo_2000/got_ooe_bauhuetten.htm  stavební hutě 050719

http://de.geocities.com/studiolo_2000/steinbearbeitung_quader2.htm  opracování kamene 050719