Edice MONUDET – stav zpracování

 

Zpracované listy. Stav ke dni 2003-12-01.

 

evid. číslo

lokalita, objekt, prvek

č. svazku

MD02083101

Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba, nápis na zděři v klenbě hlavní lodi

4

MD02090101

Praha, Hradčany, Hrad, Královský palác, Vladislavský sál, klenební žebro – profil

2

MD02090102

Bezděz, hrad, Královský palác, klenební žebro – profil

2

MD02090103

Bezděz, hrad, kaple, kamenické značky

2

MD02090104

Dražice, hrad, dvě kamenické značky

2

MD02090401

Lidéřovice, kostel, profily žeber v presbyteriu, v lodi a v podkruchtí

 

MD02090402

Lidéřovice, kostel, profil soklu a hlavní římsy presbyteria

 

MD02090601

Lidéřovice, kostel, profil římsy ústupku opěrného pilíře presbyteria

 

MD02090602

Lidéřovice, kostel, profil vnější špalety a ostění okna presbyteria

 

MD02090603

Lidéřovice, kostel, profil arkády podkruchtí

 

MD02090604

Lidéřovice, kostel, profil ostění sedile

 

MD02090605

Lidéřovice, kostel, profil ostění jižního portálu lodi

 

MD02090801

Kouřim, kostel sv. Štěpána, kamenické značky v kryptě

 

MD02092201

Křivoklát, hrad, klenební žebro v průjezdu horního hradu

 

MD02092202

Křivoklát, hrad, čelní žebro klenby průjezdu horního hradu

 

MD02092203

Křivoklát, hrad, ostění portálu průjezdu v západním křídle horního hradu

 

MD02092204

Křivoklát, hrad, klenební konzola v místnosti v přízemí jižního křídla horního hradu

 

MD02092205

Křivoklát, hrad, díl stojky okenního ostění v depozitáři (inv. č. KT2888)

 

MD02092206

Křivoklát, hrad, záklenek arkatury v průjezdu v západním křídle horního hradu

 

MD02092207

Křivoklát, hrad, díl záklenku arkatury v depozitáři (inv. č. KT2821)

 

MD02092208

Křivoklát, hrad, klenební žebro v přízemí jižního křídla horního hradu

 

MD02092209

Křivoklát, hrad, díl záklenku portálu, uložený v depozitáři (inv. č. KT2828)

 

MD02092210

Křivoklát, hrad, díl klenebního žebra, uložený v expozici (inv. č. KŘ1488)

 

MD02092211

Křivoklát, hrad, díl klenebního žebra, uložený v expozici (inv. č. TY1225)

 

MD02092212

Velíz, kostel, díl klenebního žebra, uložený v přízemí jižní věže kostela

 

MD02092213

Velíz, kostel, profil ostění západního portálu

2

MD02092214

Kouřim, kostel sv. Štěpána, profil klenebního žebra v kryptě pod presbyteriem

2

MD02092301

Kouřim, kostel sv. Štěpána, profil niky ve stěně krypty

 

MD02092302

Kouřim, kostel sv. Štěpána, profil patky přípory středního pilíře krypty

 

MD02092303

Kouřim, kostel sv. Štěpána, náběžní štítek žebra na severní straně středního pilíře v kryptě

 

MD02093001

Kouřim, kostel sv. Štěpána, náběžní štítky ostění nik ve stěnách krypty

 

MD02093002

Kouřim, kostel sv. Štěpána, klenební konzola v kryptě

 

MD02100101

Kouřim, kostel sv. Štěpána, profil patky středního pilíře v kryptě

 

MD02100701

Bílina, kostel sv. Petra a Pavla, fragment raně gotického klenebního žebra ve zdivu jižní předsíně

 

MD02100901

Bílina, kostel sv. Petra a Pavla, fragment raně gotického čelního klenebního žebra ve zdivu jižní předsíně

 

MD02101101

Bílina, kostel sv. Petra a Pavla, profil klenebního žebra v závěru jižní boční lodi

 

MD02102801

Jablonné v Podještědí, kostel sv. Vavřince, díl gotické kružby, uložený v kryptě barokní stavby

2

MD02102802

Houska, hrad, portálek šnekového schodiště v kapli

 

MD02110301

Kamenice nad Lipou, hrad, fragment gotické okenní kružby

 

MD02110401

Bílina, kostel sv. Petra a Pavla, profil klenebního žebra v závěru severní boční lodi

 

MD02110402

Bílina, kostel sv. Petra a Pavla, profil pasu, oddělujícího závěrové pole severní boční lodi

 

MD02110403

Bílina, kostel sv. Petra a Pavla, profil cihlové tvarovky, uložené v severní předsíni

 

MD02110601

Křivoklát, hrad, kamenická značka na ostění portálu průjezdu v západním křídle horního hradu

 

MD02120301

Písek, kostel Nejsvětější Trojice, raně gotický fragment druhotně užitý ve zdivu (jako příloha u MD02120302)

1

MD02120302

Písek, kostel Nejsvětější Trojice, dokumentace zdiva (s přílohou MD02120301)

1

MD02120401

Veveří, hrad, profil klenebního žebra z kaple

3

MD02120402

Veveří, hrad, profil klenebního žebra ve spodní klenuté komoře v břitové věži

3

MD02120403

Veveří, hrad, profil triumfálního oblouku v kapli

3

MD02120404

Veveří, hrad, profil ostění portálku ve stěně nad triumfálním obloukem kaple

 

MD03010301

Veveří, hrad, obrazce ve tvaru okenních kružeb, ryté v omítce

3

MD03032001

Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba Většího, profilace západního portálu lodi

4

MD03032201

Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba Většího, profilace hlavní římsy lodi

2

MD03070201

Staré Prachatice, kostel sv. Petra a Pavla, klenební žebro v presbyteriu

 

MD03070601

Staré Prachatice, kostel sv. Petra a Pavla, konzola v presbyteriu

 

MD03112701

Podlažice, zaniklý klášter benediktinů, díl římsy

 

MD03112702

Podlažice, zaniklý klášter benediktinů, fragment dílu okenního ostění

 

MD03112703

Podlažice, zaniklý klášter benediktinů, fragment dílu římsy (soklu?)

 

MD03112704

Podlažice, zaniklý klášter benediktinů, fragment dílu římsy

 

MD03112705

Podlažice, zaniklý klášter benediktinů, díl klenebního žebra

 

MD03112706

Podlažice, zaniklý klášter benediktinů, díl římsy (soklu?) z apsidy?

 

MD03112707

Podlažice, zaniklý klášter benediktinů, fragment dílu meziokenního pilíře s profilací okna

 

MD03112708

Podlažice, zaniklý klášter benediktinů, díl klenebního žebra

 

MD03113001

Praha – Nové Město, zaniklý klášter božehrobců na Zderaze, svorník

 

 

Potřebné informace lze získat na adrese MONUDET@seznam.cz.