zpět na hlavní stránku MONUDET

 

Lapidárium NPÚ

                                       Cihelná tvarovka s oblounem na hraně                                      

lokalita / okres                                                                                                                                          MONUDET - ev. č. MD04080401

© Jan SOMMER, Praha 2004                                                    Info: http://sweb.cz/monudet/; monudet@seznam.cz; 723065857

Klíčová slova: Architektura. Architektonický článek. Díl. Cihla. Cihelná tvarovka. 20. stol.

 

1. OKOLNOSTI AKCE: Systematická evidence sbírek "lapidárií" na pracovištích NPÚ.

Datum akce: 4. 8. 2004.

2. MĚŘENÝ PRVEK:

Lokalizace prvku: NPÚ-ÚP, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1, místnost č. 209 (2. p.).

Označení prvku: Žádné.

Původ prvku: Neznámý.

Tvar prvku: Plochý hranol, jehož jedna hrana má podobu oblounu v mělkém výžlabku. Část dílu je odlomená.

Charakteristika prvku: Díl architektonického článku, charakteristického tím, že jeho pravoúhlá hrana je "sejmutá" výžlabkem, z nějž vystupuje oblý prut. Cihlová tvarovka.

Stav a uložení prvku: Stav stabilizovaný. Uložen bez přímého ohrožení.

Rozměry prvku: Tloušťka 6,5 cm, délka ve směru hrany s profilem 14,5 cm, max. zachovaná hloubka od hrany s profilem k odlomené straně 16,5 cm. Materiál: Keramický (ve střepu příměs zrn černého minerálu). Na povrchu světle béžovo-růžový, v jádře (viditelném na lomu) světle cihlové barvy. Stopy opracování: Na "horní" a "dolní" ploše mírně prohnuté paralelní vrypy – zřejmě stopy po protlačování maskou lisu. Povrchová úprava: Původní povrch asi potažen matnou glazurou či polevou, takže je velmi hladký. Výrobní značky, přípravné značky: Nebyly zjištěny. Stopy konstrukčního spojení: Malta na povrchu snad částečně z původního užití ve zdivu. Malta na profilu snad z omítky, možná dodatečně nahozené. Dodatečné úpravy, poškození: Část dílu je odlomena; její velikost není známá. Znečištění povrchu: Na všech plochách kromě lomu zbytky malty. Související prvky: Nebyly zjištěny. Dílčí prvky: 0. Širší vztahy:

Námět pro další průzkumy: Stanovení původu.

Doporučení pro péči: Chránit před nešetrnou manipulací či transportem. (Pro prvky tohoto druhu je typické, že jejich povrch je odírán při každém pohybu.)

Slohové zařazení: Patrně tvarovka z architektonického členění romantické, secesní či modernistické stavby. Zřejmě tvořila hranu vystupujícího pásu, orámování či římsy.

Snad po roce 1900.

 

3. Metoda dokumentace: Prohlídka. Oměření. Videozáznam.

4. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Nákres.

Foto 1. Pohled na ložnou plochu s výraznými vrypy.

Foto 2. Pohled na hranu s oblounem.

Foto 3. Lomová plocha.

 

zpět na hlavní stránku MONUDET