MONUDET

 

dokumentace architektonických článků historických staveb

MOTTO

Nikdo mě nepřesvědčí, že plně porozuměl historické stavbě, pokud ji neměřil a nekreslil - ne v ateliéru na rýsovacím stole, ale přímo na místě. ... Ten, kdo musí podrobně kreslit zdivo nebo architektonický detail, stále usiluje o pochopení každé další rozpoznávané jednotlivosti, neboť v průběhu analýzy se postupně i ta nejposlednější souvislost ukáže jako nepominutelná; stále je nutné zodpovídat otázky, proč to či ono je takové, jaké je. / Robert Koldewey (1855-1921); upraveno

MOTTO II

Podmínkou praktického využití výsledků stavebně-historického průzkumu v činnosti památkové péče a pro vědecké účely je přiměřená publikace získaných poznatků. / Stavební průzkum v památkové péči, Jednota zemských památkářů v SRN

MOTTO III

Pyramida se vám snaží říci: „Budu ti vyprávět, jak jsem byla postavena.“ / Louis I. Kahn

O projektu

 

Stav zpracování

031201

 

Nové publikace

031230

 

Články

 

Nové publikace 04

srpen

040805

 

Odkazy 040915

 

Bibliografie

 

Ukázky variant zpracování v režimu MONUDET k  případné diskusi

tvarovka v lapidáriu NPÚ; tvarovka klenebního žebra tamtéž

fragment gotického okenního ostění z Kovářova; střešní taška v Záboří nad Labem

architektonické články z kláštera v Podlažicích - část

díl klenebního žebra v Lašovicích; ohradní zeď hřbitova tamtéž

návrh "univerzálního" formuláře (zejm. pro prvky staveb)


Přípravy edice MONUDET.


070607

Představa možného využití virtuálních modelů trosek nějaké památky pro její virtuální a následně i reálnou rekonstrukci je více méně nabíledni. Pokud tedy ovšem k tomu budete mít prostředky - finanční, technické, lidské... Kdysi jsem si dovolil např. vyjádřit rozpaky nad tím, že při rekonstrukci pražského domu U zvonu byly zahazovány opukové zlomky soch, pokud postrádaly relikty opracovaného povrchu. Je však jasné, že takové úlomky by nebylo vůbec reálné fyzicky poskládat. Pro příslušné HW a SW vybavení to však problém nebude. Využívají toho např. na projektu Stanford Digital Forma Urbis Romae Project. Nyní čteme o skutečně gigantickém záměru z hromady suti zpět "poskládat" sochy Buddhů v afghánském údolí Bamiyan, rozstřílené Talibanci v roce 2001 (2002 zapsáno na seznam Světového dědictví). Byla naskenována jizva ve skalisku a postupně jsou pořizovány podrobné skeny všech úlomků...

070605

Na web byly přidány dva články.
Jednak dojmy účastníka ze setkání v souvislosti s přípravami Centra stavitelského dědictví NTM,
jednak stručný přehled základních metod terénní dokumentace (zejména stavebních článků) a způsobů jejího zpracování.

070524

800 let krovů v Bambergu - velký soubor pdf. Typologie, konstrukce, postup výstavby, katalog s podrobným rozborem řady krovů (dokumentováno na modelech). Publikace z roku 2004.

070511

Publikace k ochraně prvků historických staveb - holandsky. (pdf)

070410

Nově je zpřístupňována dokumentace prvků některých významných staveb francouzského středověku ze sbírek musée national du Moyen Age - Thermes de Cluny. Asi nejproslulejší sbírka typu lapidária architektonických článků nyní nabízí část dokumentace uchovávaných pokladů on-line. Defilují před námi zejména desítky sloupových patek či hlavic, zlomky říms, plasticky zdobené články. Operativní přístup přehledem novinek v databázi francouzských muzejních sbírek za březen 2007. Uspořádání "hesel" lze doporučit ke studiu jako jeden z nejpropracovanějších systémů.

Ukázky (kliknutím zvětšíte!):

070301

Holandská metodika SHP (pdf).

070213

Několik poznámek k poslední valné hromadě Sdružení pro SHP.

070129

Stručně k významu SHP v Rakousku (Památky pod lupou).

061207

3D ZScanner 700, o kterém jsme se tu zmínili 23.11.2006, by měl být v praxi předveden v sídle NPÚ-ÚP dne 12.12.2006 asi tak ve 13:00. Případná upřesnění budou publikována zde, nebo na www.npu.cz, nebo mohou být sdělena mailmo (somm er@ u p.npu.cz - psát bez mezer!). Referát z prezentace.

061129

3D rekonstrukce antické památky na podkladu podrobného scanování fragmentů: Das Oktogon in Ephesos.

061123

Na nový ruční 3D scanner mě laskavě upozornil F. R. Václavík. Zřejmě se jedná o zařízení s podmínečnou přesností, ale hlavně s malým počtem měřených bodů. Ale pokud by SW umožňoval překrývání či napojování většího množství snímků, mohlo by se to i na nepravidelné detaily plastických článků staveb apod. snad hodit. Samozřejmě to není zadarmo, ale třeba si někdo cestu k zakoupení najde. Pak by se třeba mohl podělit o své zkušenosti... Více zde.
24.11.2006: Můj počáteční despekt zřejmě nebyl dobře podložený. Zařízení je zřejmě značně přesné a hustota bodů je vysoká; četná aktuální hodnocení najdete např. pomocí Google (třeba po vložení slov "
ZScanner 700")

061110

K možnostem a metodám využití 3D scanování. Nové dokumenty na heritage3D.
Doporučení a směrnice pro 3D laserscanning v archeologii a architektuře (pdf) - základní literatura!
Aktualizované Dodatky k metodice vyměřování památek pro English Heritage - sběr a archivace dat z 3D scanování a příbuzných metod měření (pdf) (zejména doplněno o příklady zpracování "metadat" a vyhodnocení geometrické přesnosti.

061026

Stručná poznámka k dokumentaci architektonických článků ze zaniklého cisterckého proboštství v Kouřimi, publikované Miroslavem Kovářem.

060823

Použitelná možnost tvorby 3D modelů a snad i plánové dokumentace z fotografických snímků či videa?:
http://labs.live.com/photosynth/default.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/5235724.stm
Ostatně je zvláštní, jakými směry se rozvíjí digitální fotografie a zpracování snímků. Např. se vytvářejí komplikované stabilizátory, i když většinou zřejmě úspěšně fungující, snímky se u jednodušších aparátů "stabilizují" tím, že přístroj přepne na vyšší citlivost. Kupodivu se však nevyužívá jedna z možností, která by mohla dopomoci k získání velmi ostrých snímků při zpracování v počítači, totiž "sečtení" dvou či více snímků. Zejména z videa by tak bylo možné "dopočítat" snímky s ohromujícími parametry!

060809

Diskuse o památkách, architektuře, o vztahu k jejím prvkům a jiné zajímavosti - momentálně zjevně velmi živé: http://www.aphforum.de/.

060725 / upřesněno 060727

V prodejně uměleckých potřeb v Platýzu (v Praze na Starém Městě) aktuálně prodávají velký hřeben na měření profilů. Je široký 30cm, kovové jehly dlouhé (zdvih 15 cm). Cena 2350.- Kč. (Web nekomentuji.)
Jde o typ distribuovaný také firmou DICK. Tento výrobek jsem v praxi ověřil jako funkční, i když má určité problémy s vedením jehel (jednotlivé jehly nemají samostatné drážky, takže se při šikmém tlaku vychylují do stran). (Kdybych tak našel zámečníka, který by chtěl poslouchat uživatele, mohli bychom udělat díru do světa...)
Krom této kovové verze bylo za výlohou i několik poměrně velkých plastových hřebenů (větších než ty, co známe z kutilských velkoprodejen), ale i ty mají obvyklý omezený zdvih.

060719

EDV - Tage 2006 "Muzeum na kliknutí". 20.-22.9.2006.

060717

2. mezinárodní konference k dálkovému průzkumu v archeologii, 4.-7.12.2006 v Římě.

The Stanford CityBlock Project (jak by se s "dokumentací fasád" postupovalo v nějakém španělském či italském městečku s počátky v 10. či 11. století, zůstává zatím otázkou...)

060627

Fotodokumentace skalních maleb v Austrálii podporovaná počítačem (pdf). Na webě španělského ministerstva.

060529

Tomografie na bázi georadaru. ZODIAC.

Nová éra v měření profilů architektonických článků?: Místo ručního pachtění s hřebenem (o oměřování už vůbec nemluvím) ruční laserový profilér pro blízká měření: http://www.steinbichler.de/de/main/t-scan.htm (šířka měření zatím jen 9 cm).

060526

MonuMap - nový SW pro zákresy ("Kartierung") nálezů (interpretace, stav) při průzkumu a dokumentaci staveb. http://www.kubit.de/ (rubrika "Aktuelles"); http://www.kubit.de/deutsch/monumap.pdf.

060519

Drobné památky Broumovska!!!

060504

Podotýkám, že na webu Heritage3D postupně přibylo již 16 "případových studií".

060411

"Přenosy" architektonických forem ve starověku a v raném středověku.

060328

Poznámky k základům fotogrammetrie (Jindřich Hodač).

060323

Nová metodika SHP v Anglii (pdf): 1 - 2 - 3. Opatrně při tisku! Obrázky jsou hrozně veliké. Výtečně uspořádané. Rozhodně vhodné aspoň jako podnět k dalším úvahám.

060131

37. Konference CIPA - 30.10.-4.11.2006: Rozvoj informačních technologií kulturního dědictví. Elektronické metody dokumentace a standardizace dat o kulturních památkách.

060103

Vše dobré v novém roce i nadále. Kéž by bylo vše vždy tak jasné, jak to "předpokládá" tento egyptský pohřební amulet (25x19 mm, hmotnost 1,71 g):

Lehká malá věc k hlubokému zamyšlení.

051114

Sborník CIPA/ICOMOS Torino 2005. Většina příspěvků online.

051111

Perspektivy SHP - mezioborová spolupráce. Kolokvium pořádá Referát architektury Německého archeologického ústavu (17.-19.11.2005). Program (uvádí i akce ke 150. výročí narození Roberta Koldeweye).

Strategie zkoumání památek ve Velké Británii 2005-2010 - poznámka.

051110

Castello di Miranduolo - archeologický výzkum on-line.

051027

Systém evidence prvků a průzkumů dómu v Pasově.

051013

Registr technických stavebních památek.

Několik poznámek k dokumentaci staveb také v poznámkách k průzkumům kostelů v AH 30.

050930

Poznámka k metodám dokumentace zdiva kostela v Kostomlatech pod Řípem.

050824

Asi mnozí z Vás někdy potřebovali okopírovat nějakou tu kamenickou či tesařskou značku nebo jiný zahloubený text či obrazec. Vznikají různé improvizované metody. Oblíbená je "frotáž", výhodné je pauzování na průzračné fólie, používá se též fotografie v šikmém světle, do budoucna zřejmě slibuje velké možnosti zpracování 3D scanů. Každá z těchto metod má své klady i zápory. Zajímavým doplňkem může být "metoda gumové paličky" - osobně bych jen varoval před možným poškozením některých zchátralejších artefaktů. Posuďte sami.

050815

Poznámka k aktuálním zprávám o využití 3D scanování zlomků z archeologických nálezů; též k postupům jejich evidence. Za pozornost stojí obsáhlá databáze fragmentů, přístupná též prostřednictvím schematické mapy.

050808

Konečná podoba odborného programu konference CIPA/ICOMOS.

050728

GIS v historickém výzkumu města.

Archeologické nálezy k počátkům gotické výstavby dómu v Kolíně nad Rýnem (s katalogem).

Nově též Katarina PAPAJANNI: Die Erschließung des Regensburger Domes durch horizontale Laufgänge und vertikale Treppenanlagen. (!!!) Porovnání s dalšími katedrálami. (dto)

050720

Úvaha o pokračování semináře k otázkám průzkumů/dokumentace/inventarizace. Je možné, že by bylo lépe vést diskusi prostřednictvím e-mailů, nežli osobně na semináři, jako obvykle v časové tísni. Pokud je to i Váš názor, zvu Vás k účasti!: sommer((a))up.npu.cz ( ((a)) = @). Příspěvky by byly publikovány zde, nebo by byly zasílány přihlášeným účastníkům, pokud by to bylo Vaše přání.

050712

O metodách výzkumů a dokumentace zejména v archeologii měst četné informace na stránce Archaia Brno: http://archaia.cf.cz/home/?acc=informatika.

050711

Aktuální informace o průzkumech a dokumentaci královské hrobky v pražské katedrále.

Kurz Standardizace dat při archeologických výzkumech a dokumentaci. (EPOCH) IT, uspořádání dat (CIDOC, Nizozemí, Itálie,...), otázky autorského práva, GIS - prostě zajímavá možnost kontaktu s aktuálními přístupy.

050707

Zánovní úsporný systém pro 2D a 3D tachymetrii! (pdf). Výrobce: http://www.theocad.de/. Praktická použitelnost pro operativní a hladkou praxi zatím není nijak potvrzena.

Systém pro korekci vad fotoměřických snímků, způsobovaných optickými vlastnostmi objektivů. Dále program pro zpracování šikmých měřických snímků a digitální fotogrammetrii.

050630

Památková péče v Hessensku spustila on-line seznam památek.

050629

Otázky "ředění" informačního obsahu fotografie při digitalizaci.

Vyměřování při studiu staveb a v archeologii, správa dat.

050627

Podrobné průzkumy několika kostelů a několika dalších staveb; včetně dendrochronologie (odborná škola v Desavě).

Systém dokumentace a inventarizace ze Švýcarska.

050624

Využití moderních metod vyměřování (diplomka z roku 2002) - pdf. Cenné je srovnání různých metod měření z hlediska dosahované přesnosti. Porovnání využitelnosti metod pro různé účely. Posouzení časové náročnosti atd.

050623

Seznam stavebních památek ve Walesu.

050525

Vzorná prezentace archeologických výzkumů na náměstí Republiky v Praze.

050520

Cataloguing Cultural Objects - další z respektovaných popisných standardů.

050518

Referát o přípravě projektu dokumentace historických krovů v Polsku.

050516

Analýza architektonických prvků s využitím historických fotografií.

050513

Pozoruhodné komplexní zpracování dokumentace výzkumu proboštského kostela v Jülichu. Podrobný popis, katalogy nálezů a dokumentace, terénní nákresy,...!

Vykopávky v kostele sv. Voršily v Kolíně nad Rýnem. Za pozornost stojí např. propracovaný systém evidence nálezů, zdiv,...

Katalog fragmentů chórové přepážky kostela sv. Petra v Metách.

050512

Stále jsme svědky zrodu nových systémů evidence dat o památkách. Nedávno vznikla METODIKA:
Uměleckohistorický průzkum hřbitovů a pohřebišť. Vyšla v: Společnost ochránců památek ve východních Čechách. Zpravodaj, roč. 15, 2005, č. 2, s. 22-24. (Zde publikuji s laskavým svolením vydavatele Zpravodaje.) S. 22, 23, 24 - pdf. (Připravuje se ještě formulář.)
Možná se ptáte, zda má smysl se takovým "sběrem" zabývat. Jsem toho názoru, že porovnávat metody zkoumání (inventarizace atd.), formuláře a diskutovat jejich obsah a podobu je potřebné. Zkouším uhodnout, nakolik si podobné otázky kladou památkáři, když nabízejí tak odlišné způsoby (metodika A. Schubert - okna, dveře) pro různé typy prvků. Jsem totiž nadále toho názoru, že je třeba prodiskutovat efektivnější způsoby. Nebudou to striktní předpisy postupů. Ale pokud vzniká metoda popisu, dokumentace, inventarizace atd., stanovená oficiálně, musí být součástí systému. Doufám, že něco rezolutnějšího v tomto smyslu zazní na konferenci SPSHP v Poděbradech. Snad se něco podaří v rámci příprav konceptu OPD.

050510

Při dokumentaci staveb a jejich reliktů se uplatňují různé metody. Pokud se jedná o něco jen trochu originálního, bývá to předváděno na některé následující konferenci jako speciální objev. Není to však pravidlo - někdy následuje mlčení. "Metoda", která je zde prezentována, je v určitých pracovištích NPÚ aplikována, ale jinde se o ní pranic neví. Také já jsem se k ní "dopracoval" sám. Použit byl fotoaparát na dlouhé tyči.

Zachycen je mělký výkop, na jehož dně je patrné zdivo trojboce zakončeného presbyteria zaniklého gotického kostela.
Zde je omylem vedle renesanční či raně barokní krypty (v horní části snímku) zachycena plachta, používaná k ochraně výkopu před povětrností:

V koutu mezi jihovýchodní stěnou presbyteria a východním bokem jihojihovýchodního vnějšího opěrného pilíře byla vyhloubena sonda:

Na všech záběrech je zachycena i apartní bílá botka operátorova...
Vložení míry by v praxi mělo být zákonitostí!

050509

Na stránce semináře MONUDAT byl doplněn text příspěvku Víta Jesenského (pdf).

050428

Zřejmě aktuální aktivita pracovní skupiny HERITAGE 3D (snahy o standardizaci dat při 3D scanování).

Časopis The Photogrammetric Record (nakladatel). Některé články volně přístupné.

050425

Řadu zajímavých doplňků a inovací zaznamenáváme ne stránce táborské geodetické firmy Geo-cz, která se specializuje na památky. Aktuálně na svou prezentaci doplnili rozšířené dokumentace několika staveb a archeologických výzkumů.

050420

Po určité prodlevě došlo k dalším inovacím a doplňkům na jedné z vůbec nejlepších stránek, věnovaných architektuře a jejím prvkům: http://www.claustro.com/.

050419

CART - databáze pro prostorovou identifikaci v archeologii a dokumentaci staveb. (Příklad)

050414

Firma NEMETSCHEK celkem nově nabízí dva programy, které by snad bylo možné využívat i pro zpracování dokumentace staveb pro účely SHP a OPD. Jedná se o programy Allplan Metric a Allplan Photo (na webu firmy v rubrice Produkty). Operativní využití a tvorba plánů pomocí měření na místě nebo s využitím fotografií mohou být celkem snadné; oba postupy lze také kombinovat. Je sice pravdou, že programy nejsou nejlevnější, ale je pravděpodobné, že využití pro orientační zákresy nálezů atd. by mohlo být značně urychleno. (Podle firemního magazínu 1/2005.)

050413

Doporučení ICOMOS pro průzkum, konzervaci a statickou konsolidaci architektonických památek (Zimbabwe 2003) má nepochybně velmi zásadní význam pro to, jak by průzkumy a dokumentaci staveb měli chápat památkáři. Závažnost dokumentace se tu jeví natolik prvořadá, že by se to v přístupech našich památkářů mělo projevit. K základním pohnutkám přitom zřejmě patří vývoj přístupu k monitoringu světových památek. Preventivní přístup ke sledování a opravám by se měl stát mottem památkové péče v tomto jinak nepříliš útulném století! Anglický originál. Slovenský překlad (až na konci dlouhého textu).

050411

OPD bez hranic - Berlínská zeď.

Cenný příspěvek k diskusím o databázích stavebních prvků - kupole florentského dómu.

050408

V souvislosti s chystanou konferencí Sdružení pro SHP si dovolím upozornit např. na nedávné kolokvium věnované právě otázkám měřické dokumentace historických staveb. Na stránce je mj. obsáhlý soubor abstrakt (pdf). Stránka kolokvia konaného v roce 2000.

050406

V geniální francouzské databázi mezi aktuálními přírůstky zase několik desítek skvělých detailů z muzea stavby Štrasburské katedrály.

050401

K otázkám prostorové identifikace (GPS, GIS) také článek ve sborníku DIGICULT (pdf), od strany 153.

050330

GPS v archeologii. Anglická příručka .pdf.

Standardy pro inventarizaci a prostorovou identifikaci památek v Británii: http://www.english-heritage.org.uk/midas, http://www.fish-forum.info/.

050323

Velkoryse zpracovaný seznam památek v Plzeňském kraji.

Četné aktualizace na http://lfgm.fsv.cvut.cz/photopa2003/.

050311

Stále budeme hledat cesty k ještě exaktnější analýze konstrukcí stavebních památek. Snad se této imaginární výzvy týká článek v SiC, komentovaný zde.

050303

Příkladně koncipovaný a zpracovaný katalog: Jaroslav ŠPAČEK. Ludvík SKRUŽNÝ: Kříže, Boží muka, kapličky a jiné drobné historické stavby a plastiky v Čelákovicích a jejich okolí, in: 100 let Městského muzea v Čelákovicích, Čelákovice 2003, s. 297-464. Lze doporučit jak pro zajímavost zpracovaného materiálu, tak i z metodického hlediska. Vzorné dílo!  Separát je v prodeji v knihkupectví Karolinum v Celetné ulici v Praze za 180 Kč.

050301

Připravovaná konference SPSHP o dokumentaci staveb.

Popisný standard operativního průzkumu a dokumentace.

050216

Obsažná zpráva o konferenci, týkající se výzkumů staveb, konané v Belgii (program ve francouzštině a v polštině; zúčastnil se i jeden našinec - snad též podá nějaký referát...)

050210

V databázi francouzských muzeí nově i skvělý soubor dokumentace středověkých architektonických článků a kamenných plastik z katedrály ve Štrasburku a jiné zajímavé věci.

050125

ISO/CD 21127 - standard sdílení dat o kulturním dědictví; vazba na CIDOC - ICOM.

050117

Památky a GIS (německy, .pdf). S obsáhlým návrhem číselníku ("tezauru")

050114

Architekturbüro Günther Donath - Meissen (mj. opravy dómu, dokumentace staveb, "kartýrunk").

ProDenkmal - systém správy dat o památce, jak má být!

http://www.arge-bauforschung.com/frameset/1024.htm

http://www.fokus-gmbh-leipzig.de/index.htm

050103

Samostatné lapidárium kostela v Německu; dokumentace fragmentů.

Poznámka k detailům středověkých kostelů v Pootaví.

Francie - katalog plánů památkové péče (fondy Viollet-le-Duca a jiných velikánů); zřejmě bez vyobrazení.

Arles - ikonografie / mediatéka.

041230

Dokumentace průzkumů parku a zámku ve Wilanówu. Ambiciózní projekt se bohužel aktuálně nerozvíjí. Prezentace přesto nabízí cenné výsledky různých dokumentačních metod.

041229

Obsáhlá dokumentace k technologickým průzkumům dómu v Halberstadtu.

Atlas krajiny České republiky. Slibný zánovní projekt je rozhodně třeba sledovat, neboť se honosí i "vrstvami" "historické krajiny" a kulturních památek. V seznamech spolupracujících institucí však zatím např. NPÚ chybí. A přitom se možnosti spolupráce při prostorové identifikaci památek jeví jako evidentní...

Stavba rayonantní palácové kaple v St. Germain-en-Laye v roce 1877. Ukázka z fotoarchivu památkové péče ve Francii.

Dokumentaci památek ve Francii digitalizují a zpřístupňují. Co zbývá, než závidět...

041222

"Úvaha" K vyhledávání na internetu (poznámka k článku v prosincovém čísle Kunstchronik).

Dynamická barokní stavební hmota a... architektonický detail? (recenzní poznámka).

041217

Fotodokumentace antických sloupových a pilířových hlavic.

041213

CIDOC - popisný model (ICOM).

041210

Aktuální průzkumy falcké kaple v Cáchách.

041209

V aktuálních dokumentech o ochraně památek stále výrazněji narůstá význam výzkumných a dokumentačních činností. Je tomu tak i v zánovní Chartě průmyslového dědictví!

041203

Plánovitý nebo živelný vznik středověkých měst? Na příkladech převážně z Německa tyto otázky sleduje sborník Německé společnosti pro archeologii středověku a novověku.

041130

Konference ICOM Documentation and Users na téma tvorby, zpracování a zpřístupňování dokumentace muzejních sbírek v digitální informační éře - ve dnech 24.-27.5.2005.

041129

Vcelku pozitivně edici MONUDET recenzoval odborný časopis Průzkumy památek (Michal PANÁČEK: Edice MOMUDET a MON•ARCH, in: Průzkumy památek, roč. 11, 2004, č. 1, s. 200-202). Poukázal ovšem také na některé nedostatky - učiním vše pro to, aby v dalším pokračování chyb ubývalo. Za cenné podněty velice děkuji!!!

V Bambergu proběhl seminář k tématu inventarizace stavebních památek ve vztahu k urbanismu historických sídel. Výsledky snad budou publikovány tiskem. Program jednání (.pdf).

041124

V Polsku byly zahájeny práce na souhrnné Centrální databázi památek (nemovitých, movitých, hřbitovů, parků...). S něčím podobným jaksi preventivně počítá i systém MONUDET!

041118

Zánovní projekt inventarizace a dokumentace kamenických značek.

Zabývá se tímhle u nás někdo...? Information and documentation -- A reference ontology for the interchange of cultural heritage information - http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=34424&scopelist=PROGRAMME. Za každou informaci budu vděčen a rád ji zde případně tlumočím dalším. Cena publikace je 61 švýcarských franků - lze ji u nás někde zapůjčit ke studiu?

Standard pro identifikaci a popis muzejního předmětu - ICOM. (Standardy "památek" a muzejních předmětů musejí začít komunikovat - čím později, tím hůře! Hrome!)

041112

Dokumentace sklomaleb - http://www.vitra.org/index.php.

041105

Hodnocení semináře Inventarizace kulturních památek a jejich prvků – otázky využití v památkové péči, konaného dne 3.11.2004.

041104

Rekonstrukce hlavního oltáře mariánského kostela v Drážďanech na základě historických fotografií (.pdf).

Zánovní zajímavosti na stránce http://www.arctron.de/index.php.

Tradičně sugestivní výsledky na stránce Aerodata.


http://www.messbildstelle.de/

041018

Dne 16.10.2004 se v Ratajích nad Sázavou konalo pracovní setkání Opracování kamene, věnované výzkumu a metodám dokumentace stop opracování. Mj. zazněly aktuální referáty o objevech dvou kamenických dílen z Prahy! K tomu stručná poznámka zde.

040916

http://www.fh-nb.de/biw/caston/home.html  Neubrandenburg, prof. Caston

http://www.fh-mainz.de/fr_architektur/personen/haedler/  Mohuč, prof. Hädler

http://www.isprs.org/istanbul2004/comm5/  Příspěvky z 20. kongresu ISPRS v Istanbulu, 12.-23.7.2004. Fotogrammetrie, 3D scanování, geodézie v památkové péči.

040914

http://extranet.getty.edu/gci/recordim/index.html

http://www.cipatorino2005.org/culturalheritage.htm

http://www.isprs2004-istanbul.com/

040817

Směrnice pro provádění dokumentace archeologických výzkumů v Bavorsku (včetně formulářů).

Formulář pro odběr dd vzorků v Bavorsku s příslušnými pokyny.

K otázkám "stavebně-archeologického" průzkumu ve Francii.

040816

Klíčové zasedání k otázkám vyměřování a "virtuálních" rekonstrukcí památek s využitím moderní techniky, s cílem uchránit substanci památek před výraznými rekonstrukčními snahami, se koná v Paderbornu 16.-17. 9. 2004 - Rekonstruktion - Alternativen zur baulichen Wiederherstellung. Zdá se mi, že by konečně mohla přijít kýžená revoluce, jejímž výsledkem by bylo posílení dokumentačních činností a hypotetických rekonstrukcí, které by již nemusely být prováděny za cenu obětování dochovaného stavu substance památek.

Databáze kamenných římských památek a kolkovaných cihel v Rakousku a okolních zemích.

040812

Příspěvky z geodetického kongresu v Athénách http://www.fig.net/pub/athens/programme.htm (o akci souhrnně informuje http://www.zememeric.cz/):

Využití rádiem řízeného modelu k mapování vykopávek v Řecku: http://www.fig.net/pub/athens/papers/wsa1/WSA1_2_Skarlatos_et_al.pdf

3D scanování v archeologii: http://www.fig.net/pub/athens/papers/wsa1/WSA1_4_Vozikis_et_al.pdf, http://www.fig.net/pub/athens/papers/wsa1/WSA1_5_Ioannidis_et_al.pdf

Totální stanice s integrovaným fotoaparátem při nasazení k dokumentaci historických staveb: http://www.fig.net/pub/athens/papers/ts26/TS26_3_Scherer.pdf

Aplikace 3D scanneru MENSI při dokumentaci románského chrámu: http://www.fig.net/pub/athens/papers/ts26/TS26_4_Guarnieri_et_al.pdf

Otázky praktické přesnosti 3D scanování: http://www.fig.net/pub/athens/papers/ts26/TS26_7_Saadatseresht_et_al.pdf

"Hi-fi" scanování a počítačové modelování: http://www.fig.net/pub/athens/papers/wsa2/WSA2_2_Bohler_et_al.pdf

3D scanování a modelování historických staveb v Jižní Africe: http://www.fig.net/pub/athens/papers/wsa2/WSA2_3_Mngumi_Ruther.pdf

Měření a 3D modelování mykénského amfiteátru: http://www.fig.net/pub/athens/papers/wsa2/WSA2_4_Psimoulis_Stiros.pdf

3D scanner v kombinaci s videokamerou: http://www.fig.net/pub/athens/papers/wsa2/WSA2_5_Balis_et_al.pdf

Ověřování přesnosti 3D scanů: http://www.fig.net/pub/athens/papers/wsa2/WSA2_6_Lichti_Gordon.pdf

Využití 3D scanneru pro měření délky maratónské tratě: http://www.fig.net/pub/athens/papers/ts29/TS29_1_Tsakiri_et_al.pdf

GIS v archeologii: http://www.fig.net/pub/athens/papers/wsa3/WSA3_2_Tokmakidis_et_al.pdf

GIS a CAD při identifikaci a evidenci archeologických památek: http://www.fig.net/pub/athens/papers/wsa3/WSA3_3_Ozludemir_et_al.pdf

Dokumentace archeologického výzkumu na stavbě metra v Athénách (od polních skic): http://www.fig.net/pub/athens/papers/wsa3/WSA3_4_Anagnostopoulou.pdf

Historické památky v Dillí a jejich prostorová identifikace: http://www.fig.net/pub/athens/papers/wsa3/WSA3_5_Mohan.pdf

Geodézie ve službách archeologie v Altaji: http://www.fig.net/pub/athens/papers/wsa3/WSA3_6_Vergounov_Gulyayev.pdf

040805

Pozoruhodný je stále narůstající soubor podrobných dokumentací menších historických stavebních objektů na stránce http://lfgm.fsv.cvut.cz/photopa2003/main.php!

Poznámka k plánkům v nové publikaci o skupině vesnických kostelů ve slohu dynamického baroku na Broumovsku.

Probíhá pokus o stanovení vhodné koncepce katalogu sbírek v "lapidáriích" na pracovištích NPÚ. Někdy se jedná o skutečné unikáty vysoké historické hodnoty, většinou však jde spíše o vybrané příklady typických řešení, používané jako studijní a srovnávací pomůcka v každodenní památkové praxi. Přesto - a možná také právě proto - by bylo vhodné je evidovat a - podle mého názoru - také publikovat. Jednak by po zveřejnění mohly uložené předměty posloužit pro studium širšímu okruhu odborníků i dalších zájemců, jednak by evidence přispěla k zachování informační hodnoty sbírek. Máte-li takové fondy ve své blízkosti, můžete pak s rukou na srdci o všech předmětech říci, odkud pocházejí? Moc tomu nevěřím. Většinou totiž řada příkladů byla získána před desetiletími, mnohdy je přinesli kolegové, kteří již pracoviště opustili... Chvíli se pak možná ještě tradovalo, co je odkud, ale myslím, že v mnoha případech se již přesně neví. K zachování historické dokumentární hodnoty takových sbírek bychom nejvíce přispěli jejich sepsáním. Věřím, že by to nevyžadovalo nějakou obludnou práci, neboť se většinou jedná o celkem jednoduché součásti památek: cihly, příklady střešní krytiny apod. Navíc by bylo možné zvolit stručnou formu zpracování, v jehož rámci by jednotlivé vlastnosti byly jen evidovány, nikoliv zevrubně studovány. Samozřejmě nic nebrání v případě zájmu práci prohloubit.

Nyní mám za to, že by bylo vhodné o návrhu diskutovat, upřesnit obsah a případně korigovat formu zpracování a dohodnout se na metodě dokumentace, na způsobu a místě evidence získaných dat (www stránka je patrně optimální) a asi i na označování (číslování) jednotným způsobem. K diskusi zde předkládám jeden příklad zběžného zpracování. A prosím Vás o připomínky.

Podotýkám, že poněkud volná forma "formuláře" vyplynula z neblahých zkušeností s "fixními" tabulkami, neboť ty často nevhodně omezují obsah některé kolonky, přičemž nikdo nedokáže odhadnout, kdy bude kterou kolonku potřebovat ve které velikosti. Pokud jsou kolonky rozvrženy s přílišnou rezervou, plýtvá se plochou (což vadí zejména při tisku a následném ukládání listů). Pevné tabulky - i za cenu omezení informace - jsou naopak potřebné pro "sběrnou" evidenci, která však nemůže zahrnout většinu detailních informací.

K evidenci prvků by se možná mohli připojit i další - napadají mě příslušné katedry na vysokých školách, kde jsou po léta sbírány zvláště cenné architektonické fragmenty (a možná jsou někde i evidovány a podrobněji vyhodnoceny), muzea nebo samostatní odborníci či privátní firmy (projektanti, restaurátoři atd.). Ale to nechám na nich. Ovšem o jejich názor bych také rozhodně stál!

Cenné příspěvky z případné výměny názorů bych zde (samozřejmě po dohodě s příslušným autorem) mohl publikovat.

040802

Ukázka zpracování elementárního terénního záznamu drobné památky - ohroženého fragmentu středověkého architektonického článku - v "režimu" MONUDET. Fragment gotického(?) okenního ostění z Kovářova (okres Písek).

040623

Zřejmě lze doporučit velkorysý rozbíhající se (nikde jsem nenašel údaj o době započetí prací) projekt Encyklopedie dějin města Brna (odkazuji na příklad Herringova paláce - sídla to brněnského pracoviště NPÚ). Katalogové položky domů jsou zatím reprezentovány třemi příklady.

040618

Předběžná zpráva o setkání pracovníků NPÚ z oblasti průzkumu a dokumentace památek (konaném dne 17. 6.).

040615

3D scanování na univerzitě v Mohuči.

Dotaz: Jak obtížné a nákladné by mohlo být sestrojení přístroje podobného Profileru 4000. Myslím to takto. Při měření památek s využitím 3D scannerů bude velmi často (ale jistě ne vždy!) docházet k velkému "odpadu" z příslovečného "mračna bodů" (jak tomu říká Leica - jestli si jiní našli jiný, přiléhavější výraz, mi není známo; pokud to tak někdo pojmenoval dříve, prosím o prominutí - rád zde uvedu opravu!). (Nemluvím tu o lítosti nad tím, že památková péče dosud nehodlá soustavně budovat archiv "mračen", jejichž vyhodnocení bude reálné v jiné situaci třeba až po letech; takový archiv by byl srovnatelný např. s Messbildstelle v Drážďanech, odkud jsou také špičkové snímky vyhodnocovány až po letech, nebo s výsledky velké fotogrammetrické akce v rakouských městech v 60. letech - a to vše jen proto, že za to před lety někdo "vyhodil" peníze.) Ještě dlouho budou základním způsobem vyjádření "řezy" (prostorová "mračna bodů" budou hlavně komplikovat srovnávání - dat je k dispozici tolik, že redukce v podobě řezů bude ve většině případů podmínkou efektivních srovnávání atd.). A právě systém, který by dovoloval vedení řezu předem zvolenými rovinami, by mohl i v památkové péči být přínosem, pokud by byl lacinější než 3D scannery (nemohu zamlčet svou "strategii": Počítám s tím, že za pár let budou 3D scannery fungovat z ruky, v podobě kompaktních "fotoaparátů"; ceny budou zlomkem dnešních! Integrována bude infrakamera. Pak si řeknu, že "do toho vložím" i já pár korun - a že mám, hrome, z čeho!). Ve snaze něco "podobně" "elementárního" používat, jsem osadil DISTO na základnu niveláku. Přesnost výsledků je nanejvýše uspokojivá (bod je definován s přesností v řádu mm!), ale odečítání i vynášení hodnot je dosti pracné (vytvořil jsem si pomůcky, které práci mechanizují, ale je to trochu nezáživné). Výše uvedený Profiler 4000 u nás kupoval asi jen Metrostav, ale neužívá jej na památkových akcích (sídlo MK aj.), nýbrž v tunelech. Podobná zařízení od jiných výrobců mají v republice zřejmě asi tak 3 firmy (nelezeno v referencích světových výrobců) - mostaři a stavitelé tunelů. Tuším, že možnosti podobných výsledků nabízí řada "motorizovaných" totálních stanic. Tak se ptám, ověřoval tyto funkce někdo v praxi? Mohl by se podělit o poznatky? Bylo by možné uskutečnit ukázkovou akci? Lze potřebné nákresy vytvořit i jednodušším způsobem, než jaký umožní nákup CAD? (Propána, přece jde jen o vynesení bodů podle dvou souřadnic!) Pokud by se došlo k výsledkům za "rozumné ceny", asi by se mezi památkáři našli četní zájemci! Současně je třeba "tlačit" památkovou péči k užívání 3D scanů. Brněnská Archaia nám přitom má být vzorem. Jsou i jiní, kdo rozvíjejí komplexní systém dokumentace, v němž figurují i progresivní techologie? Prosím, sdělte nám to!

040611

The medieval world was not monochrome. Soupis prvků v lapidáriích English Heritage. Nevím, možná je tím vinno nějaké moje obstarožní vybavení, ale běhá to neuvěřitelně pomalu.

Soupis antických prvků všeho druhu v Británii.

Il Foro Romano - 1905.

040607

Využití CT k nedestruktivním průzkumům památek. O této možnosti se ostatně psalo v ZPP již dříve - v letech 1997 a 1999 (pokud byste si to chtěli osvěžit, nabízím rejstřík http://www.supp.cz/html/zpp/html/rejstriky/rejstrik/T.htm).

Huť katedrály ve Štrasburku. Včetně obrázkového slovníčku kamenických nástrojů v němčině a francouzštině atd.

http://elib.uni-bamberg.de/volltexte/2002/7/textbd.pdf  Řezenská katedrála – ochozy a schodiště. Ilustrace: http://elib.uni-bamberg.de/volltexte/2002/7/Bb01.pdf, http://elib.uni-bamberg.de/volltexte/2002/7/Bb03.pdf. http://elib.uni-bamberg.de/volltexte/2002/7/Bb02ET.pdf - skvěle podrobný rozbor Oslí věže. Pozor - velice rozsáhlé soubory!

Správa dat v huti katedrály v Řezně - http://www.mfdaten.de/referenz/Ref_Dombauhtte_de.pdf.

http://www.dissonline.de/texte_html/quellen.html  - německé disertace.

http://www.archlsa.de/archeotypie/einfuehrung.htm.

http://www.kubit.de/  !!! metodicky enormě podnětné!

040604

Visegrád už zase stojí skoro celý.

Statické otázky pavlačí a arkýřů - maďarsky!

Petrografie a chemie portálu v Jáku - maďarsky, ale s obrázky v češtině.

040603

CIPA - Heritage Documetation - XX. sympózium - Turín 2005. XX. kongres společnosti pro fotogrammetrii. Příval nových metod nás konečně přibližuje k době, kdy se průzkumník nebude muset špinit při šplhání po památce, ale bude si jen prohlížet monitor či "virtuální" realitu, odeslanou kablíkem či bezdrátově do příslušné části hlavy, která zatoužila po poznání. Ale je možné, že na konci těžko přehledného vývoje budou metody, o jakých se nám zatím ani nesní, avšak velice vhodné k záznamu i těch nejmenších podrobností pro budoucí generace. Spíše se však zdá, že hlavním znakem všech metod nyní je to, že ... se vyvíjejí.

040601

Sbírky architektonických článků (en .pdf).

Klasifikace památek v Anglii - typáře, slovníky,...

Williamsburská rezoluce o architektonických fragmentech.

040531

Článek porovnává různé metody vyměřování v tunelech, včetně 3D scanování. Určité překryvy s problematikou vyměřování památek jsou zřejmé.

040525

Na stránce http://www.dick.biz v rubrice Homepage > Werkzeuge > Mess- und Prüfwerkzeuge > Konturschablonen > Konturschablone mit Stahlnadeln lze nalézt a pak i objednat obrysové šablony s výsuvnými jehlami o šířce 30 cm, resp. 15 cm, v cenách (květen 2004) 42, resp. 11,50 EUR. Poštovné bude činit asi 12 EUR. Výrobek je celkem kvalitní (podle některých příznaků lze soudit, že se v případě šablony 30 cm jedná o japonský produkt, v případě šablony 15 cm jsou snad zemí původu USA, ale nemohu to zaručit). Výsuv jehel je dostatečný, jejich vedení pevné, jehly jsou přiměřeně pružné, ale doporučuji opatrnost při manipulaci a ukládání k transportu. Ve srovnání s tím, co lze problematicky získat na našem trhu, není ani cenová relace nepřijatelná.

040524

Několik výběrových poznámek ke sborníku z konference FUMA.

Geodeti - kdo je kdo. Zatím zřejmě nějaká pracovní verze.

040521

Připravuje se první Profesní setkání pracovníků NPÚ z oblasti průzkumu a dokumentace - uskuteční se dne 17. 6. 2004. > Podrobnosti!

040514

Diskusi na téma dokumentace památek, jakožto téma příští výroční konference, otevřelo Sdružení pro SHP na stránce http://www.svornik.cz/.

040512

Zpřístupnil jsem zde zjednodušenou verzi sešitu MONUDET 6 - Architektonické články ze zaniklého kláštera v Podlažicích, který vyšel ve velmi malém nákladu a již není v tištěné verzi k dispozici. Podotýkám, že některé výtisky edice, pokud jsou vyrobeny jen jako účelová rozmnoženina v malém počtu výtisků, jsou předávány hlavním knihovnám z oblasti zkoumání památek, tedy knihovnám NPÚ-ÚP a ÚDU AV ČR (jiné zájemce bych asi také neodmítl).

Poznámka tak trochu na okraj průzkumů staveb - mj.

040510

Vyšla nová Česká placka. Téma se okrajově snad týká průzkumů, ale je pojato těžko uchopitelným způsobem! - Česká placka 29.

040503

Několik stručných a výběrových poznámek k výjezdu SPSHP do Kolína (30. 4. 2004), pro leckoho asi opět příliš osobně laděných. Případným čtenářům se proto předem omlouvám.

040428

Odborná způsobilost k průzkumům památek na Slovensku.

Kombinace 3D scanu a georadaru - stručná informace o využití.

040427

Stavebně-historické průzkumy jako odborné téma letošního veletrhu denkmal v Lipsku.

040422

Vyšel sešit MONUDET 7 – Architektonické články ze zaniklého kláštera v Podlažicích – II. Opět jen v podobě účelové rozmnoženiny s několika fotografiemi a četnými nákresy. Zahrnuje dokumentaci 8 fragmentů gotických okenních kružeb, klenebních žeber atd., získaných při loňském archeologickém výzkumu ArÚ AV ČR (vedeném dr. Frolíkem). Několik výtisků lze zakoupit u editora (za 60 Kč).

040419

Několik dojmů z konference Dějiny staveb 2004 v Nečtinách.

040407

K otázkám evidence památek (sbírek) zřejmě vznikají různé iniciativy a projekty. Např.: http://muzeum.trojmezi.cz/muzeum/index.htm. Zde jsou obsaženy četné koncepční náměty, i když to celé vyhlíží náramně velikášsky. Zdá se mi však být jasné, že by buďto zdola, nebo z pozice státních institucí měla být sledována cílová provázanost takových aktivit. Bez možnosti úplného propojení informací (o památkách, o muzejních i privátních sbírkách, archiváliích, knihách atd.) půjde vždy jen o dílčí pokus dosáhnout jakéhosi relativního úspěchu, možná i slávy. Koncepty evidencí (databází) sbírek, knihoven, kulturních a archeologických památek, atd., by měly být hodnoceny i z hlediska vzájemné propojitelnosti. Pokud jsou např. dotovány ze státních grantů, měl by tento požadavek být jedním z prioritních. Dostupnost velké části informací dnes nijak výrazně nepřekonává dobu předinternetovou.

040405

Laboratoř fotogrammetrie ČVUT - stručná zpráva o aktuální činnosti. (Panu zpravodaji velice děkuji!)

040331

Mám u sebe prezentační CD 3D laserové skenování od jedné ze specializovaných geodetických firem. Kdybyste se chtěli podívat, není problém.

V odkazech provedeny opravy (děkuji panu zpravodaji za upřesněné údaje):

http://lfgm.fsv.cvut.cz - Laboratoř fotogrammetrie při Katedře mapování a kartografie, Fakulta stavební ČVUT v Praze

http://lfgm.fsv.cvut.cz/photopa2003 - Projekt - jednoduché metody fotogrammetrické dokumentace památkových objektů - PhotoPa (databáze památek)

040330

Poznámka k prezentaci geodetických firem.

040329

Poznámka k semináři STOP Digitální technika v památkové péči.

Nedestruktivní testy: http://www.onsiteformasonry.bam.de/website.htm.

Diagnostické metody: http://www.monastery-artdiagnosis.gr/English_new/center_en/founder_en.taf.

Aktuální konference o digitálních metodách: http://lci.det.unifi.it/Events/Eva2004/eva2004.htm.

040324

Nový geodetický časopis: http://www.geoinformace.cz/index.php.

040316

O katalogovém zpracování prostor, stavebních částí, prvků, materiálů, konstrukcí apod. v rámci přípravy a průběhu restaurování objektů Bauhausu v Dessau informuje Klára KROFTOVÁ-WITZANYOVÁ: Příspěvek k postupům rekonstrukce domů Bauhausu v Dessau, in: Projekt, roč. 8, 2004, č. 3, s. 22 (vyobrazen příklad textového a výkresového listu Bauteilkatalogu). Na internetu jsem o tom zatím nezaznamenal nic.

040315

http://graphics.stanford.edu/projects/mich/

http://graphics.stanford.edu/software/scanview/

040312

http://torre.duomo.pisa.it/  - šikmá věž v Pise – obsáhlá dokumentace.

040311

http://www.iccd.beniculturali.it/standard/index.html  - italské ministerstvo kultury – formuláře evidence památek atd.

http://www.vc.ehu.es/gorfigliano/  - archeologie a architektura; mj. i aktuální práce z oblasti stavebně-historického průzkumu: http://www.vc.ehu.es/gorfigliano/publicaciones2/Articulos2.htm.

http://www.uni-koeln.de/~al001/basp.html. Program pro zpracování fotografií a plánů.

http://www.harrismatrix.com/home.htm  - Harrisův diagram.

http://medievalarchaeology.unisi.it/NewPages/LINK/MOTORIAC2.html  - archeologický software

040310

Fotogrammetrie mozaikové podlahy dómu v Sieně.

Metody nedestruktivní diagnostiky - termovize aj.

Fotogrammetrie, termovize.

Vyměřování památek na univerzitě v Benátkách.

040309

Rozbor, dokumentace a oprava proslulého mostu v MOSTARU – http://www.gen-eng.florence.it/starimost/00_main/main.htm.

Prezentační dny geodetické techniky 30.-31. 3. Stavební fakulta ČVUT (Thákurova, Praha 6).

O nových možnostech 3D scanování informuje Minolta.

040204

Vyšel sešit MONUDET-5, Zderaz (Praha 2). Zaniklý klášter křížovníků Božího hrobu. Architektonické detaily, středověké architektonické články uložené v Lapidáriu Národního muzea. 44 s. formátu A4. Dokumentace dosud nepublikovaných prvků ze staveb demolovaných v roce 1904 alespoň v náznaku dokládá význam areálu v rámci vývoje románského a gotického stavitelství. Prodej v knihkupectví Academia na Václavském náměstí v Praze nebo osobně u editora po předchozí domluvě (kontakty jsou uvedeny v patě této stránky).

040119

http://web.quick.cz/jira.geo/

040109

Podnětné prezentace výzkumných projektů: http://baugeschichte.a.tu-berlin.de/bg/.

http://www.stadt-brandenburg.de/stadt/pages/entwicklung/ausgrabung/fischer_5/fischerstr_5.html.

http://www.urban-archaeologie.de/Archaeologie/Lehnin/lehnin-frame.htm.

 

040109

Letecké snímkování v archeologii

http://www.photomodeler.com/index.html

Dokumentační metody ve sborníku ze 13. vědeckého zasedání ICOMOS, 2002.

ICOMOS - centrum pro dokumentaci.

040107

Jako účelový tisk vyšel sešit MONUDET 6, Architektonické články ze zaniklého kláštera v Podlažicích (zpracoval Jan Sommer). Obsah tvoří 8 katalogových položek na 18 stranách A4 (9 detailních fotografií, 10 precizních nákresů). Jedná se o první část dokumentace souboru architektonických článků získaného při archeologickém výzkumu ArÚ AV ČR (Jan Frolík). Prodejní cena výtisku činí 70 Kč. ROZEBRÁNO!!!

040105

Dne 28. 12. 2004 zemřela paní doc. Ing. arch. Milada RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, CSc. Malá vzpomínka na tuto velkou osobnost.

Krátký rozhovor s paní docentkou na http://www.radio.cz/cz/clanek/40090

040102

Barevná ortofotomapa ČR a další služby a zpracování obrazů.

031212

http://www.geotop.it/galleria.htm  - ukázky 3D scanů z Itálie.

031201

Zjišťuji, že v ArÚ již byly v praxi realizovány dokumentace s využitím 3D scanování. Doufejme, že výsledky budou co nejdříve publikovány.

031128

Školní projekt dokumentace památek. 

Článek o výsledcích práce na projektu.

031125

Upozornění na průlom ve vyměřování zavedením 3D scanování. 

031114

http://www.callidus.de/rahm_dt.htm

Článek o 3D scanování. (pdf)

Stránka vídeňské dómské huti.

Zpráva o měřické akci univerzity v Drážďanech.

Článek o laserovém scanování z letadla.

031111

http://www.stonehengelaserscan.org/

http://www.archaeoptics.co.uk/index.html

http://www.3dlasermapping.com/architect.htm

Ve využití 3D scanování pro dokumentování památek nastává skutečný průlom. Jestlipak na něj zareaguje i naše památková péče?

http://www.dombauwien.at/cit/pdf/bestandsaufnahme-dome-laser-scannen.pdf

031029

Dosud vyšla publikace o kapli sv. Kateřiny ve Varvažově na Písecku, vybavená třemi přílohami s dokumentací gotických architektonických článků v úpravě shodné s edicí MONUDET. Více o této publikaci. (2003-06-09)

Dále vyšel sešit MONUDET-4, obsahující dokumentaci několika architektonických prvků z kostela sv. Jakuba Většího v České Kamenici – především se jedná o zatím unikátní zpracování dokumentace velkého otvoru v klenbě hlavní lodi, snad sloužícího ke zvedání soch a jiných symbolů. (2003-04-10)

Ve svazku MONUDET-3 (viz tabulku) jsou obsaženy listy, obsahující výběr dokumentace z hradu Veveří. Prodej probíhá jako obvykle v knihkupectví ACADEMIA na Václavském náměstí v Praze a po domluvě s editorem.

Jako sešit MONUDET-1 vyšla publikace s dokumentací zdiva kostela sv. Trojice v Písku. Sešit MONUDET-2 je vytvořen jako svazek jednotlivých listů vydaných v roce 2002.

 

CSD  CEPREKUD

CITeM logo heritage3dlogo

 

 

 

 

MOTTO IV

(Benátská charta, 1964)

Č:

Článek 16: Práce konzervační, restaurátorské a práce na archeologických vykopávkách budou vždy doprovázeny vyhotovením přesné dokumentace ve formě zpráv, analytických a kritických, ilustrovaných kresbami a fotografiemi. V nich budou zachyceny všechny fáze prací průzkumových, konsolidačních, rekompozičních a integračních a stejně tak i všechny prvky povahy technické a tvaroslovné zjištěné v průběhu prací. Tato dokumentace bude uložena v archivech veřejných institucí a bude k dispozici badatelům; doporučuje se její publikování.

Zdroj:

http://www.supp.cz/html/publikace/

A:

ARTICLE 16. In all works of preservation, restoration or excavation, there should always be precise documentation in the form of analytical and critical reports, illustrated with drawings and photographs. Every stage of the work of clearing, consolidation, rearrangement and integration, as well as technical and formal features identified during the course of the work, should be included. This record should be placed in the archives of a public institution and made available to research workers. It is recommended that the report should be published.

Zdroj:

http://www.icomos.org/

 

 

 

Případné podněty k doplnění informací na této stránce můžete adresovat na sommer(&)up.npu.cz, tel. 257010614, 723065857.

© Jan SOMMER, Praha, 2003, 2004.