MONUDET

 

dokumentace architektonických článků historických staveb

MOTTO

Nikdo mě nepřesvědčí, že plně porozuměl historické stavbě, pokud ji neměřil a nekreslil - ne v ateliéru na rýsovacím stole, ale přímo na místě. ... Ten, kdo musí podrobně kreslit zdivo nebo architektonický detail, stále usiluje o pochopení každé další rozpoznávané jednotlivosti, neboť v průběhu analýzy se postupně i ta nejposlednější souvislost ukáže jako nepominutelná; stále je nutné zodpovídat otázky, proč to či ono je takové, jaké je. / Robert Koldewey (1855-1921); upraveno

MOTTO II

Podmínkou praktického využití výsledků stavebně-historického průzkumu v činnosti památkové péče a pro vědecké účely je přiměřená publikace získaných poznatků. / Stavební průzkum v památkové péči, Jednota zemských památkářů v SRN

MOTTO III

Pyramida se vám snaží říci: „Budu ti vyprávět, jak jsem byla postavena.“ / Louis I. Kahn

O projektu

 

Stav zpracování

031201

 

Nové publikace

031230

 

 

Články

 

Nové publikace 04

srpen

040805

 

Odkazy 040915

 

Bibliografie

 

Ukázky variant zpracování v režimu MONUDET k  případné diskusi

chronologický přehled (občasně doplňovaný)

návrh "univerzálního" formuláře (zejm. pro prvky staveb)


Když se ve Středomoří ve středověku začalo stavět, mohli do toho někdy také jít pěkně "hlavice nehlavice":


080107

Na webu byly v posledních měsících zpřístupněny nějaké nové články.

071211

Stolní scanner.

071130

Stručná poznámka k otázkám analýzy a dokumentace středověkých stavebních konstrukcí, zejména kleneb (nad sborníkem Svorník 5/2007).

071026

V říjnových přírůstcích francouzské databáze muzejních sbírek doporučuji lapidárium v Mâcon.
Např.:

071009

Databáze vraků pro potřeby English Heritage (pdf). Popis, příklady.

070809

Zajímavá možnost tvorby 3D modelů menších předmětů. A další možnost tvorby "reálných" modelů, vyhrazené ovšem těm, kdo chřestí penězi (reklama, film, televize) - na veletrhu Siggraph.

070612

Z evidence sbírek na webu MK (mj. je z prezentovaných příkladů zřejmá skladba údajů o předmětu). 1. 2.

070612

Průzkum krypt v kostele Narození Panny Marie v Želivě. National Geographic. hrobky.info. Archeologické místo. Český rozhlas. Možnosti průzkumu s minimalizací poškození památky.

070607

Představa možného využití virtuálních modelů trosek nějaké památky pro její virtuální a následně i reálnou rekonstrukci je více méně nabíledni. Pokud tedy ovšem k tomu budete mít prostředky - finanční, technické, lidské... Kdysi jsem si dovolil např. vyjádřit rozpaky nad tím, že při rekonstrukci pražského domu U zvonu byly zahazovány opukové zlomky soch, pokud postrádaly relikty opracovaného povrchu. Je však jasné, že takové úlomky by nebylo vůbec reálné fyzicky poskládat. Pro příslušné HW a SW vybavení to však problém nebude. Využívají toho např. na projektu Stanford Digital Forma Urbis Romae Project. Nyní čteme o skutečně gigantickém záměru z hromady suti zpět "poskládat" sochy Buddhů v afghánském údolí Bamiyan, rozstřílené Talibanci v roce 2001 (2002 zapsáno na seznam Světového dědictví). Byla naskenována jizva ve skalisku a postupně jsou pořizovány podrobné skeny všech úlomků...

070605

Na web byly přidány dva články.
Jednak dojmy účastníka ze setkání v souvislosti s přípravami Centra stavitelského dědictví NTM,
jednak stručný přehled základních metod terénní dokumentace (zejména stavebních článků) a způsobů jejího zpracování.

070524

800 let krovů v Bambergu - velký soubor pdf. Typologie, konstrukce, postup výstavby, katalog s podrobným rozborem řady krovů (dokumentováno na modelech). Publikace z roku 2004.

070511

Publikace k ochraně prvků historických staveb - holandsky. (pdf)

070410

Nově je zpřístupňována dokumentace prvků některých významných staveb francouzského středověku ze sbírek musée national du Moyen Age - Thermes de Cluny. Asi nejproslulejší sbírka typu lapidária architektonických článků nyní nabízí část dokumentace uchovávaných pokladů on-line. Defilují před námi zejména desítky sloupových patek či hlavic, zlomky říms, plasticky zdobené články. Operativní přístup přehledem novinek v databázi francouzských muzejních sbírek za březen 2007. Uspořádání "hesel" lze doporučit ke studiu jako jeden z nejpropracovanějších systémů.

Ukázky (kliknutím zvětšíte!):

070301

Holandská metodika SHP (pdf).

070213

Několik poznámek k poslední valné hromadě Sdružení pro SHP.

070129

Stručně k významu SHP v Rakousku (Památky pod lupou).

 

 

Starý INDEX do konce roku 2006.

 

CSD  CEPREKUD

CITeM logo heritage3dlogo

 

 

 

 

MOTTO IV

(Benátská charta, 1964)

Č:

Článek 16: Práce konzervační, restaurátorské a práce na archeologických vykopávkách budou vždy doprovázeny vyhotovením přesné dokumentace ve formě zpráv, analytických a kritických, ilustrovaných kresbami a fotografiemi. V nich budou zachyceny všechny fáze prací průzkumových, konsolidačních, rekompozičních a integračních a stejně tak i všechny prvky povahy technické a tvaroslovné zjištěné v průběhu prací. Tato dokumentace bude uložena v archivech veřejných institucí a bude k dispozici badatelům; doporučuje se její publikování.

Zdroj:

http://www.supp.cz/html/publikace/

A:

ARTICLE 16. In all works of preservation, restoration or excavation, there should always be precise documentation in the form of analytical and critical reports, illustrated with drawings and photographs. Every stage of the work of clearing, consolidation, rearrangement and integration, as well as technical and formal features identified during the course of the work, should be included. This record should be placed in the archives of a public institution and made available to research workers. It is recommended that the report should be published.

Zdroj:

http://www.icomos.org/

 

 

 

Případné podněty k doplnění informací na této stránce můžete adresovat na sommer(&)up.npu.cz, tel. 257010614, 723065857.

© Jan SOMMER, Praha, 2003, 2004.